Centraal in deze tekst staat de vraag: wat mag 3d printen kosten? Zoals u wellicht weet, is er tegenwoordig een nieuwe manier van afdrukken. Het gaat hierbij niet om het ‘standaard’ afdrukken zoals we allemaal gewend zijn, namelijk op papier, maar om een driedimensionale vorm. Omdat deze techniek de laatste jaren enorm in opkomst is, ligt het in de lijn der verwachting dat de 3d printen kosten de komende jaren zullen gaan dalen. Zo werkt de economie immers: wordt iets meer aangeboden, dan zal de prijs dalen. Andersom zal een en ander duurder worden als er weinig eenheden van zijn. Dat noemt men schaarste. Maar voor nu genoeg daarover. De 3d printen kosten bestaan in wezen uit twee aspecten. Het eerste aspect is de aanschaf van een 3d printer. Nu dient vooraleerst een misverstand te worden opgehelderd omtrent een dergelijk apparaat. De gedachte leeft namelijk bij veel mensen dat zo’n printer een enorm duur ding is. Dat is echter geenszins het geval. U bent namelijk voor een startmodel slechts een bedrag tussen de 350 en 500 euro kwijt. Natuurlijk is dat voor de gemiddelde consument toch wel een aardige investering. Er moet echter worden bedacht dat de algehele 3d printen kosten lager zijn dan die als u geen gebruikmaakt van deze nieuwe methode. U drukt er immers objecten mee af die u anders zelf gekocht zou hebben. Op dit onderdeel zal ik straks verder ingaan. Eerst nog iets over dat andere deel van de 3d printen kosten. Dat is natuurlijk het te gebruiken materiaal. Daar lopen de kosten gelukkig niet zo hoog op als bij het aanschaffen van het apparaat zelf. Dat betekent dan ook dat u eenmalig een wat hoge prijs moet betalen, maar dat u die investering over een niet eens al te langen termijn al zeer eenvoudig terug kunt verdienen.

Lage 3d printen kosten

Als u denkt aan het totaalplaatje van 3d printen kosten, is er iets wat u goed in het achterhoofd moet houden. Wat wil namelijk het geval? Voor een 3d printer en het daarbij behorende materiaal bent u misschien een aardig zakcentje kwijt, maar u bespaart daarna in wezen met iedere print. Alle objecten die uit uw apparaat rollen zijn immers producten die – daar ga ik nu althans even vanuit – u anders in een winkel aan had moeten schaffen. Dat brengt met zich dat u op de lange termijn enorm bespaart. 3d printen kosten zijn dus helemaal niet zo hoog als wel wordt gedacht. Wat betreft de 3d printen kosten wil ik u nu graag wijzen op een gespecialiseerd en gerenommeerd bedrijf in deze branche. Ik heb het dan over Llowlab. Deze onderneming maakt en schrijft over 3d printers en 3d scanners, naar eigen zeggen. Zij moeten als een ware expert worden gezien. Zo valt op hun site enorm veel te leren over 3d printen in het algemeen en over 3d printen kosten meer in het bijzonder. Neem gerust eens een kijkje op de site van deze firma. U zult het bedrijf Llowlab zo weten te vinden via de gebruikelijke zoekmachine. Het bedrijf vertelt ook over verschillende modellen van 3d printers. Hierin zijn namelijk twee typen te onderscheiden. In de eerste plaats is er de 3d printer die vooraf geassembleerd is in een fabriek. Hiervoor bestaat echter een goedkoper alternatief. Dat is het type dat zelf in elkaar gezet dient te worden door de consument annex gebruiker. Hiervoor is wel enige handigheid vereist op technisch gebied, maar heel ingewikkeld is het ook weer niet. Zo bespaart u over het algemeen erg op 3d printen kosten.

Welke 3d printen kosten heeft u?

In de vorige twee alinea’s is een en ander uitgelegd over 3d printen kosten. Als het goed is weet u nu dan ook veel meer over dit onderwerp dan voor het lezen van deze informatief opgezette tekst. Het kan nu maar zo zijn dat u in concreto wilt weten wat uw 3d printen kosten zijn als u besluit over te gaan op de aanschaf van een dergelijk apparaat. Welnu, daar kan ik in deze paar honderd woorden natuurlijk geen algemeen antwoord op geven. Wel kan ik u vertellen dat er drie verschillende zaken van belang zijn: het type printer, het materiaal en de te printen objecten. Al deze factoren samen zullen de uiteindelijke prijs van uw printer bepalen. Om dit toe te lichten een voorbeeldje over 3d printen kosten. Stel: u koopt een vooraf gemaakte 3d printer, het duurste materiaal en maakt daarmee een multomap. U bent dan relatief duur uit. Anders is het wanneer u een zelf in elkaar te zetten apparaat koopt, voor wat goedkoper materiaal opteert en daarmee meerdere multomappen (of welk te printen 3d object dan ook) maakt. Het hangt voor een antwoord op de vraag hoeveel 3d printen kosten mag ook voor u af van al deze juist genoemde omstandigheden. Als u kiest voor een commerciële exploitatie van de gemaakte dingen, dan kan het wel beter zijn om een voorgefabriceerd model te kopen. Hiermee heeft u toch net iets meer zekerheid, overigens ook afhankelijk van uw technische vaardigheden. Voordeel is ook dat u de producent eenvoudig aan kunt spreken als er toch wat mis gaat. Duidelijk is dan immers wie er verantwoordelijk is voor de malaise. Zet u zelf een printer in elkaar, dan bespaart u weliswaar op 3d printen kosten, maar kan het toch zijn dat u door een foutje alsnog duurder uit bent.