Ook uw bedrijf zal te maken hebben met een efficiëntieslag die binnen nu en spoedig gemaakt zal moeten worden en kom simpelweg doordat uw bedrijf opereert in een markt en dat er in die markt concurrenten zijn die steeds beter presteren. Als u uw concurrenten bij wilt houden, moet u ook innoveren, moet u ook steeds sneller, steeds groter, steeds mooier produceren, en natuurlijk het liefst ook nog eens goedkoper, want u wilt besparen op personeelskosten, op kosten van huur en machines, op reclamekosten, eigenlijk zijn er geen kosten die wat u betreft niet omlaag zouden kunnen. En de manier om dat in goede banen te leiden is zondermeer Black Belt. Het gaat bij Black Belt om het verlagen van de kosten, het efficiënt maken van de bedrijfsvoering, en die zelfs zo te stroomlijnen dat die optimaal is te noemen. Dat is Black Belt, en dat is precies alles wat uw bedrijf nodig heeft! Er zijn in de Black Belt twee mogelijkheden: het trainen van personeel, dus dat ons bedrijf Symbol business improvement zorgt voor een kennisoverdracht van ons personeel naar uw personeel zodat uw personeel, en waarom uzelf als manager trouwens niet, steeds meer en steeds beter inzicht krijgt in hoe uw bedrijf werkt, en vooral in de bedrijfsprocessen die goed werken, in de bedrijfsprocessen die voor verbetering vatbaar zijn en de bedrijfsprocessen die eigenlijk beter achterwege gelaten kunnen worden. De stap die daarop volgt is natuurlijk het beoordelen van al die processen in termen van noodzakelijkheid: welke processen heeft het bedrijf echt nodig om er voor te zorgen dat de kerntaken uitgevoerd worden. En dan komen we weer op een diepere vraag: wat zijn de kerntaken van het bedrijf? En daarachter ligt weer de vraag: wat wil je als bedrijf precies? Welke diensten wil je leveren, welke producten wilt je maken? Die vragen zullen voor u cruciaal worden en de volgende vraag is niet gemeen bedoeld, maar waarom zou nu juist uw bedrijf daar nu zo goed in zijn, in het leveren van die diensten, in het maken van die producten? Een training met Black Belt zal uw inzicht daarin drastisch verbeteren. Eenmaal met dat verworven Black Belt inzicht kunt u vervolgens aan de slag om uw bedrijf efficiënter te maken, of nog net niet te zeggen mean en lean, want u kunt uw bedrijf zo inrichten dat het nog slechts doet waar het goed in is, en geen overbodige rambam meer.

Implementatie met Black Belt

Het implementeren van de inzichten die u en uw personeel hebben verworven bij de Black Belt training is de volgende stap. Als u kijkt op onze website www.symbolbv.nl/training/lean-six-sigma-black-belt-industrie kunt u zien onder het kopje kwaliteitsmanagement wat we eerder voor bedrijven hebben betekent. Wij kunnen Black Belt specialisten leveren die samen met u uw hele bedrijf doorlichten op efficiëntie en u helpen om het bedrijf opnieuw in te richten. Een veel gemaakte fout, door managers zonder Black Belt veelal, is dat er maar zonder nadenken een hoop personeel wordt ontslagen, zonder er bij stil te staan dat dit personeel ook een waarde vertegenwoordigt door hun aanwezige kennis. Voor een bedrijf, zoals Black Belt specialisten weten, is het nodig dat er binnen het bedrijf voldoende mensen zijn die alles weten van de bedrijfsvoering, en dat die werknemers ook in staat zijn om andere werknemers op te leiden. Als al dat veelal oudere personeel zo maar wordt ontslagen, dan nemen zij ook die kennis mee en dan kan uw bedrijf niets meer. Onze Black Belt professional is in staat om als tijdelijke manager het bedrijf te leiden tijdens de overgang van het bedrijf zoals het was naar het bedrijf dat het worden zal, na een flinke efficiëntieslag. Dus wilt u dat uw bedrijf het volgende bereikt:

  • De werknemers en managers hebben inzicht in de bedrijfsprocessen
  • Het bedrijf is efficiënter ingericht
  • Het bedrijf verspilt geen tijd en geld meer
  • Het bedrijf kan alle concurrentie aan
  • Het bedrijf heeft de financiële huishouding op orde

Dan raden wij u van harte aan om uw personeel op een Black Belt training te sturen en een Black Belt professional in te huren om de opgedane kennis soepel te implementeren bij uw bedrijf.

Het inhuren van een Black Belt professional

Het inhuren van een Black Belt professional is natuurlijk geen eenvoudige beslissing om te maken. Het komt vaak voor dat personeel het vervelend vindt als er een nieuwe leiding wordt gepresenteerd. Die leiding weet dan ook in eerste instantie nog niet alles van het bedrijf, waar sommige personeelsleden al decennia rondlopen. Dat vraagt om een groot aanpassingsvermogen zowel van de personeelsleden als van de Black Belt professional. De professional is daar aan gewend en zal af en toe over eieren moeten lopen, maar buiten dat moet hij vooral ook eerlijk en duidelijk zijn. Het kan dat er vervolgens wat irritaties ontstaan, omdat het kan blijken dat sommige bedrijfsprocessen opnieuw ingericht moeten worden en het personeel daar niet op wacht. Misschien volgt er zelfs een kleine confrontatie. Waarom zou u dan in hemelsnaam iemand bij ons inhuren? Heel simpel: uw bedrijf wordt er beter van. Het zal beter presteren, minder verspillen en efficiënter worden. Zo kunt u uw klanten beter bedienen, uw concurrentiepositie behouden of misschien zelfs uitbreiden, en uw bedrijf zal op rolletjes lopen. Zelfs uw meest argwanende personeel zal dat op den duur in gaan zien, als tevreden.