Steeds meer bedrijven maken gebruik van een ondergrondse container. Vroeger werd afval opgeslagen boven de grond, maar ook in woonwijken maakt de kliko steeds vaker plaats voor een ondergronds systeem. Gemeenten stappen over, maar ondernemers ook. Bent u nog niet overgestapt op een ondergrondse container maar wilt u dit wel? Neem dan contact op met Milieuservice Nederland. Via milieuservicenederland.nl leest u alles over de voordelen van een ondergrondse container voor uw bedrijf, hoe u een offerte aanvraagt en hoe u voor bijzondere gelegenheden snel beschikt over extra containers voor diverse soorten afval. Ondergrondse afvalcontainers hebben de toekomst als het gaat om snel, geurloos en duurzaam afval verwerken. Behalve voor afvalverwerkers is het afval dat een bedrijf produceert een ondernemer alleen maar tot last. Dan kunt u maar beter zorgen dat u de beste oplossing in huis heeft voor het opslaan en afvoeren van uw afval. Of het nu gaat om plastic, restafval, papier of glas, Milieuservice Nederland heeft hier een ondergrondse container voor. 

Voordelen van een ondergrondse container

Een ondergrondse container heeft vele voordelen ten opzichte van traditionele opslag van afval. Denk daarbij aan:

  • Betere temperatuursbeheersing
  • Minder geuroverlast
  • Grote opslagcapaciteit zonder ruimte in beslag te nemen 

Een ondergrondse container maakt slim gebruik van een lagere bodemtemperatuur. De bodemtemperatuur schommelt meestal tussen de tien en vijftien graden Celcius. Het verschil met de buitentemperatuur kan behoorlijk oplopen op warme dagen. Hierdoor is er minder stankoverlast en ook minder ongedierte. Omdat de ondergrondse container van Milieuservice Nederland goed is afgesloten is het bovendien lastig voor ongedierte om bij het afval te komen. Ten slotte is ondergrondse opslag van afval gunstig voor het gebruik van de ruimte. De ondergrondse container van Milieuservice Nederland is ten slotte mooi vormgegeven en vormt geen doorn in het oog op uw bedrijfsterrein. Samengevat zijn dit de voordelen van een ondergronds systeem. Geen wonder dat steeds meer ondernemers kiezen voor deze manier van afval verwerken. 

Duurzaam afval verwerken

Milieuservice Nederland kan u niet alleen voorzien van een goede ondergrondse afvalcontainer. MN biedt nog meer diensten, zoals het op afroep beschikbaar stellen van extra containers bij een verhoogde afvalstroom, of advies op het gebied van afvalmanagement. Daarnaast is het ook mogelijk samen met Milieuservice Nederland te werken aan het duurzaam verwerken van afval. Omdat het steeds belangrijker wordt afval te recyclen werkt Milieuservice Nederland hier hard aan mee. Beter voor het milieu, beter voor uw bedrijf.  Interesse? Vraag dan een offerte aan via milieuservicenederland.nl en laat u verrassen door de aantrekkelijke prijzen. In sommige gemeenten is het mogelijk een subsidie te krijgen als u kiest voor het duurzaam en geurloos verwerken van afval. Door te kiezen voor containers voor glas en papier scheidt u het afval al, waardoor het door de milieudienst kan worden verwerkt tot nieuw glas en papier. U bent er wellicht alleen op uit om uw afval kwijt te raken, maar uw afval kan voor een ander bedrijf weer een goede grondstof zijn. Meer informatie over het scheiden van afval kunt u opvragen via de Milieuservice Nederland of uw gemeente. In een aantal gemeenten worden andere regels gehanteerd dan de doorsnee regels voor milieubescherming en afvalscheiding. Lees uzelf daarom goed in voor u uw afvalstation inricht. Grote bedrijven moeten bovendien vaak voldoen aan strengere milieueisen. Er zijn voldoende experts beschikbaar die u hierover kunnen adviseren. Neemt contact op met Milieuservice Nederland of een andere instantie die zich ontfermt over afvalscheiding. Dan kunt u ook bijdragen aan een duurzame wereld door op een duurzame wijze om te gaan met uw bedrijfsafval.