Winkelcentra lijken altijd in ontwikkeling, maar dat is vaak niet zo. Het is vaak een lange en langzame weg om een winkelcentrum een nieuwe en verbeterde uitstraling te geven, waarbij het centrum met zijn tijd mee gaat. Dit komt mede door het feit dat er zo veel verschillende ondernemers op één locatie gevestigd zijn. Bij de verbouwing of verandering van een winkelcentrum krijgen daarom alle ondernemers hier mee te maken. Het zorgt daardoor voor angst dat dit winkelend publiek en daarmee omzet gaat schelen voor de winkeliers en deze angst is absoluut gegrond. Het opzetten van een ondernemersfonds is erop gericht om deze angst weg te nemen en een compensatie te bieden aan de ondernemers ten tijde van grootschalige verbouwing aan het winkelcentrum. Een ondernemersfonds is iets wat toekomstgericht wordt opgezet en waaraan alle ondernemers van één bepaald centrum deelnemen, om elkaar te ondersteunen en geleidelijk aan een stevige basis neer te zetten, die het op den duur mogelijk maakt voor alle ondernemers om een verbouwingsfase te overleven.

Een ondernemersfonds op laten zetten.

 KIR, Kordaat in  Ruimte is door Jorine de Soet opgezet om mensen en organisaties in dit soort gevallen samen te brengen en te begeleiden. Door haar inzet hebben meerdere winkelcentra hun winkelgebied kunnen aanpassen, waarbij de winkeliers en de gemeente hebben samengewerkt om een goede ontwikkeling in gang te zetten. Haar dienstverlening is daarbij:

  • Transparant
  • Proactief
  • Betrokken

In haar rol als projectleider en bemiddelaar zorgt zij ervoor dat de winkeliers worden voorbereid op de ontwikkelingen die komen gaan. Daarom is haar begeleiding bij het opzetten van een ondernemersfonds, of bij het in gang zetten van het ondernemersfonds, van groot belang. Dit stroomlijnt namelijk de gehele ontwikkeling van een winkelcentrum. Daar waar verbouwd wordt en de toekomst tijdelijk onzeker is voor ondernemers, ontstaat onrust en het is de taak van KIR, Kordaat in Ruimte dat een project juist de rust en het vertrouwen biedt om voortgang te vinden. De kennis en ervaring die Jorine de Soet meebrengt is gegrond doordat er al vele projecten zijn geweest waaraan zij gewerkt heeft met ontwikkelaars van winkelcentra, gemeenten en investeerders, ondernemersverenigingen, VvE’s en belangenorganisaties. In veel gevallen heeft zij de rol van vertegenwoordiger op zich genomen, waarbij zij van de hoed en de rand wist van een project en de rol met verve wist te vertolken. Doordat zij zowel organisatorisch als strategisch en abstract kan denken, weet zij projecten zo te leiden dat ze altijd tot een goed resultaat komen. Ook in deze eerdere projecten heeft Jorine de Soet gewerkt met het opzetten van een ondernemersfonds, maar ook met het inzetten van het ondernemersfonds bij grote projecten en ontwikkelingen.

Schakel een goede projectleider in bij het ontwikkelen van een winkelcentrum

Wanneer een winkelcentrum een nieuwe fase in gaat en de ontwikkelingen ervoor moeten zorgen dat het winkelcentrum mee gaat met zijn tijd en toekomst bestendig wordt, dan is het belangrijk om als ondernemerscollectief het project in eigen handen te kunnen houden. Aannemers en projectontwikkelaars hebben hun eigen projectleiders, maar het is ook juist goed om een projectleider in te schakelen die de ondernemers van het winkelcentrum zelf vertegenwoordigd. Dit scheelt de ondernemers veel tijd, ze voelen zich gehoord en het biedt veel rust omdat er iemand is die hun belangen behartigd. Door tijdig, bij het maken van de eerste plannen al een projectleider in de arm te nemen kan een ondernemersfonds een belangrijk en welkom onderdeel worden van de ontwikkeling van het winkelcentrum. Ook wanneer de plannen nog niet actueel zijn, maar in de toekomst liggen is een ondernemersfonds een slim plan. Ontdek meer over deze dienstverlening op kordaatinruimte.nl. Jorine de Soet staat graag voor u klaar.